Declaració d’accesibilitat

1. Declaració d’accesibilitat La Ravalera Teatre

La Ravalera Teatre s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web laravalerateatre.com a la qual es refereix la declaració, segons siga el cas.

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del RD 1112/2018.

El lloc web està dissenyat per a la seua visualització responsive, amb el que es visualitza de manera òptima en els dispositius tauleta i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per a la seua visualització en les últimes versions vigents de “Chrome for mobile”, “Firefox for mobile”, “Safari mobile”, “Opera Mini” i navegador natiu d’Android.

L’última revisió de l’accessibilitat s’ha realitzat al març de 2023.

La web de La Ravalera Teatre es parcialmente conformes con el RD 1112/2018 debido a las excepciones y a la falta de conformidad de los aspectos que se indican a continuación.

Contingut no accessible

Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018

Hi ha un link buit en una imatge.

Múltiples etiquetes de formulari.

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent (totes elles qüestions en revisió que seran millorades en successives versions dels portals):

Carga desproporcionada

No aplica.

Preparació de la present declaració d’accesibilitat

La present declaració va ser preparada el 21 de març de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme per La Puput Gràfica Coop V.

Última revisió de la declaració: 21 de març de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del correu laravalerateatre@gmail.com o trucant al telèfon +34 661 280 261.

Pot presentar:

  • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
  • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
    • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4.
    • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per La Ravalera Teatre a través del formulari  de contacte del portal (Assumpte: “Accessibilitat de les webs“). Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s’estiguera d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta. La reclamació pot ser presentada través de la Instància Genèrica de la seu electrònica del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, així com en la resta d’opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General d’Inspecció de Serveis del Ministeri.